Tüköry Lajos Általános Iskola

A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy székhellyel rendelkezik, amely két, stílusában, felszereltségében eltérő épületkomplexumból áll.  A  nagyobb, a Nadányi-Wenckheim-Merán-kastély, amely műemlék épület. 1803-1813 között épült a klasszicista stílusú kastély, amelyet Körösladány Önkormányzata 2009 és 2011 között, Európai Uniós forrásból, 514 millió forintból ezt is felújította.  A kastély épülete a műemléki előírásokat figyelembe véve kívül-belül megújult. Ebben az épületegységben kaptak helyet az alsó tagozat  3. és 4. évfolyamos tanulói, itt vannak a felső tagozatos osztályok és a szaktantermek. A tornatermi rész elé egy zsibongó épült. A beruházással párhuzamosan jelentős számítástechnikai korszerűsítés is folyt. Ennek eredményeként 9 tanteremben mára már digitális tábla működik, és 33 munkaállomással korszerű számítástechnikai szaktanterem került kialakításra. A másik komplexum a hatvanas évek végén épített, minden igényt kielégítő volt gimnáziumi épület, melyet szintén az előzőekben említett Európai Uniós forrásból újítottak fel. A beruházás során megvalósult a gimnázium épületének teljes felújítása, az étkező bővítése, a tetőtér kialakítása, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje. A konyhán technológiai fejlesztések is történtek, új eszközök beszerezésre, beépítésre került sor. Napkollektoros használati melegvíz-ellátás is megvalósult, a három szintes épület  személyi felvonóval is rendelkezik. Ebben az egységben az első és második évfolyamos tanulók, a számítástechnikai szaktanterem és az irodák kaptak helyet. Mindkét épületben megfelelően berendezett nevelői szoba áll a pedagógusok rendelkezésére. 2016-ban, TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 pályázatnak köszönhetően megújult az informatikai szaktanterem számítógépparkja. Az udvarokat is felújított állapotban adta át a város az új működtetőnek 2016. év végére. Az intézményben jelenleg 45 fő főállású pedagógus van állományban, végzettség tekintetében 5 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, 40 fő főiskolai végzettségű szakember. A pedagógus-továbbképzést, a folytonos megújulást a fejlődés egyik alapfeltételeként fontosnak tartja a nevelőtestület. Az állandó változások közepette a maradandó értékek közvetítése a feladatunk. Olyan tudást kell biztosítanunk tanítványainknak, amivel boldog, sikeres életük lehet. A megfogalmazott célok, a meghatározott feladatok kizárólagosan a nevelőtestület és legfontosabb partnereink együttműködésével, a szülők, a fenntartó, a települési önkormányzat támogató segítségével válhat valósággá. Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak, valamint jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot. Az intézményben az országos, megyei átlagot jóval meghaladó mértékben járnak nevelőszüléknél elhelyezett gyermekek. A megyei nevelőszülői állami férőhelyek    27 %-a a településen található. Iskolánk tanulói létszámának 19.57%-a állami gondozott tanuló.

Az iskola sikere vagy sikertelensége a partnerek együttműködésén múlik. A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója és működtetője a Gyulai Tankerületi Központ, a munkáltatói jogokat ( bérgazdálkodást érintő döntések, kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése ) a tankerületi központ vezetője, Teleki-Szávai Krisztina igazgató gyakorolja. A fenntartóval napi kapcsolatban állunk, melynek alapja a folyamatos, kölcsönös, korrekt tájékoztatás. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározó partnere iskolánknak. Nyomon követi az oktatási intézményekben folyó munkát, történéseket. Mindig is gondos gazdája volt intézményeinek, s az elkövetkezendőkben is lehetősége szerint segíti, támogatja az iskolát. Fontos számunkra a hagyomány tisztelete, hiszen azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre biztosítja a folytonosságot, erősíti az együvé tartozás érzését jóban és örömben. Az iskola gazdag hagyományokkal rendelkezik, melyek továbbörökítése fontos.

Az intézmény szervezeti felépítése: Az intézményt, a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézményvezető vezeti. Intézményvezető: Vetési Istvánné. Az intézmény irányítását az igazgatóhelyettesek: Kiss Márta és Földi Erika segítik. Az alapfokú művészeti oktatás irányítását az intézményegység-vezető látja el. Az intézmény egészét érintő kérdésekben a törzskar dönt. A törzskar az intézményvezető mellett az alsós intézményvezető-helyettesből, a felsős intézményvezető-helyettesből, az intézményegység-vezetőből, valamint a három munkaközösség-vezetőből áll. 

Pedagógiai hitvallásunk:

„Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték.                      Üres szívű embert Isten nem teremt!

Böjte Csaba


Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napkoziotthonos Óvoda

Intézményegységünk jellemzői:

Intézményegység-vezető: Kardosné Bödök Júlia

Óvodatitkár: Rakovics Mihályné

A pedagógiai munkát 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 6 fő dajka segíti. Az ételek szállítását, az épület és környékének karbantartását az ételszállító-karbantartó munkatárs végzi.

A Körösladányi Általános Művelődéi Központ „Zöldág” Napköziotthonos Óvodája Körösladány centrumában található. A hét csoportszobával, fejlesztő helyiségekkel, tornaszobával felszerelt új intézmény otthonos, kényelmes környezetben fogadja kis lakóit.

Jelenleg hat óvodai csoport működik az óvodában. A gyermekek létszáma 124 fő. Az itt dolgozó óvodapedagógusok sokoldalú képzettséggel, nagyfokú gyermekszeretettel, empátiával rendelkeznek. Célunk, hogy az ide járó gyermekek szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó óvodai környezetben töltsék mindennapjaikat. A szülőkkel egy kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló partneri viszony kialakítására törekszünk. 

Óvodánk pedagógiai programja a környezet megismerésére épül, mely szerint a tevékenységek, műveltségi területek nem egymástól elszigetelten, hanem komplex módon jelennek meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztésére, mindezt oly módon, hogy a szabad játéktevékenységet biztosítsuk a gyermekek számára. Színes programok, élmények nyújtásával, családias környezettel szeretnénk hozzájárulni az óvodába járó gyermekek boldog, kiegyensúlyozott gyermekkorához.

Főoldal

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.