KLIK Tüköry Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Címe: 5516 Körösladány, Wenckheim út 6/4.
Tel./Fax: 66/ 474-020
E-mail: titkarsag@tukorysuli.hu
Web: www.tukorysuli.hu

Bár iskolánk a település egyik legnagyobb intézménye, partnereink gyakran érdeklődnek működésünkkel kapcsolatos adatok felől. Az alábbiakban összegyűjtjük a legfontosabbakat. Intézményünk hivatalos neve 2013. január 1-je óta: KLIK Tüköry Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola. Fenntartónk a KLIK - Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.).

Területileg a KLIK Szeghalmi Tankerületéhez tartozunk, vezetője Vetési Istvánné. Működtetőnk továbbra is Körösladány Város Önkormányzata, képviselője Kardos Károly polgármester. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a fenntartó feladata az oktatási intézmények szakmai irányítása, a működtetőé pedig az alapfeltételek (fűtés, világítás, épület karbantartás stb.) biztosítása.

Az iskola két szervezeti egységből áll: az általános iskolából és a művészeti alapiskolából. A szakszolgálati feladatellátás e tanévtől már a békéscsabai központ irányítása alá tartozik, a feladatellátás azonban továbbra is helyben történik.

Az intézmény igazgatója Kálmán János, akinek 2017. tanév végéig tart a vezetői megbízása. Az igazgató a vezetői munkarend alapján végzi a feladatát, heti 40 órában. A vezetői munkarend megtalálható a hirdetőtáblákon, valamint az iskola honlapján.

Az általános vezetői munkaidő 06:30 – 14:30 közé esik annak érdekében, hogy a szülők a kora reggeli órákban is intézhessék ügyeiket. Az intézmény vezetője nem minden esetben tartózkodik folyamatosan az iskolában, mert az ügyek intézése ezt teszi szükségessé. Távolléte esetén az igazgatóhelyettesek fogadják az ügyfeleket. A kényelmes ügyintézés érdekében lehetőség van időpont előjegyzésre is az iskola központi telefonszámán.

Az igazgató mobil száma: 0630-529-4626.
Hivatali e-mail címe: igazgato@amkkorosladany.hu

A Köznevelési törvény előírásai alapján három igazgató-helyettes dolgozik intézményünkben: Herpai Lászlóné (alsó tagozat), Kissné Kovács Anna (felső tagozat), Sas Éva (művészeti alapiskola). Elérhetőségük megtalálható intézményünk honlapján. A vezető és a helyettesek által ellátott feladatokat a hatásköri jegyzék tartalmazza, amely 2013. október 1-ig megjelenik honlapunkon is. Ügyfeleink ebből pontosan megtudják, hogy milyen kérdésekben kihez kell fordulni.

Körösladányi ÁMK,
Zöldág Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde

Körösladányi ÁMK “Zöldág” Napköziotthonos Óvodája, Bölcsődéje
Cím: 5516. Körösladány, Arany J. u. 7.
Tel.: 06-66/474-061
Mobil: 06-30/7036734
E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com
Web: www.amk.korosladany.hu/ovoda

Intézményegységünk jellemzői:
Intézményegység-vezető: Tasi Mária
Óvodatitkár: Rakovics Mihályné
A pedagógiai munkát 3 fő pedagógiai asszisztens, 7 fő dajka segíti. Az ételek szállítását, az épület és környékének karbantartását az ételszállító-karbantartó munkatárs végzi.

A Körösladányi Általános Művelődéi Központ „Zöldág” Napköziotthonos Óvodája Körösladány centrumában található. A hét csoportszobával, fejlesztő helyiségekkel, tornaszobával felszerelt új intézmény otthonos, kényelmes környezetben fogadja kis lakóit.

Jelenleg hét óvodai csoport működik az óvodában. A gyermekek létszáma 163 fő. Az itt dolgozó óvodapedagógusok sokoldalú képzettséggel, nagyfokú gyermekszeretettel, empátiával rendelkeznek. Célunk, hogy az ide járó gyermekek szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó óvodai környezetben töltsék mindennapjaikat. A szülőkkel egy kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló partneri viszony kialakítására törekszünk.

Óvodánk pedagógiai programja a környezet megismerésére épül, mely szerint a tevékenységek, műveltségi területek nem egymástól elszigetelten, hanem komplex módon jelennek meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztésére, mindezt oly módon, hogy a szabad játéktevékenységet biztosítsuk a gyermekek számára. Színes programok, élmények nyújtásával, családias környezettel szeretnénk hozzájárulni az óvodába járó gyermekek boldog, kiegyensúlyozott gyermekkorához.