http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

9/2020.(VIII.12.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

8/2020.(VI.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

A 7/2020.(VI.23.) Ör. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

2/2020.(II.21.)Körösladány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

3/2020.(II.21.) A körösladányi Polgármesteri Hivatalban Foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről és a Közszolgálati Tisztviselők napjáról

1/20.(I.23.) Ör. sz. önkormányzati rendelete a helyi adókról

15/2019.(XI.28.)Ör. sz. rendelete a képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

10/2019.(IX.20) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.

9/2019.(IX.20.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról!

7/2019.(V.2.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

8/2019.(V.2.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

2/2019.(II.28.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről.

6/2019.(III.27) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

1/2019.(II.1.) Önkormányzati rendelete a 2018. évi rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól

2019. (I.30) Téli rezsicsökkentés rendelet

11/2018.(XI.12.) ÖR. sz. rendelete a helyi kitüntetésekről

12/2018.(XI.28.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete

7/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

6/2018.(V.03.) önkormányzati rendelet a Körösladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.01) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről.

2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.

10/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, díjáról.

11/2017.(IX.29.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

14/2017.(X.4.) rendeletet a közép és a felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról.

7/2017.(V.25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás feltételeiről. 

5/2017.(IV.27.) Önkormányzati rendelet a Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

3/2017.(III.01) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ennek megszegésének következményeiről

17/2016. (XI.30.) ÖR. sz.önkormányzati  rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2016.(III.24.) ÖR.sz Önkormányzati rendelete a mezei Őrszolgálatról

13/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

39/2012. (XII.20.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Kögyűlésének rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezet) 1-2. sz. melléklete

12/2011.(X.26.) ÖR sz. rendelet a Körösladányi Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj megállapításáról

9/2016.(III.24.) ÖR.sz Önkormányzati rendelete az értelmiségiek letelepedésének támogatásáról.

10/1999.(VI.29.) ÖR. sz. rendelet A belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról. (egységes szerkezet)

6/1997.(VI.10.) ÖR. sz. rendelet Az ebtartás szabályairól. (egységes szerkezet)

2/2012.(II.14.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és hatályon kívül helyezéséről.

10/2016.(III.24.) ÖR.sz Önkormányzati rendelete a település támogatásról.

15/2008.(VIII.27.) ÖR. sz. rendelet Az értelmiségiek letelepedésének támogatásáról

10/2007.(VII.27.) ÖR. sz. rendelet A helyi építési szabályokról. (egységes szerkezet)

17/2000.(XII.28.) ÖR. sz. rendelet A felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról (egységes szerkezet)

23/2007.(XI.30.) ÖR. sz. rendelet A gépjárműadóról szóló 15/1996.(XII.30.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről

8/2011. (V.19) Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről (egységes szerkezet)

2/2007.(II.14.) ÖR. sz. rendelet A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (egységes szerkezet)

18/2007.(XI.9.) ÖR. sz. rendelet Az ifjúság iskolán kívüli szórakozásának szabályozásáról, illetve a szabadidő kulturált eltöltéséről szóló 3/1996.(III.12.) sz. és az azt módosító 7/1998.(VII.02.) sz. rendeletek hatályon kívül helyezéséről

12/2008.(V.28.) ÖR. sz. rendelet Az iparűzési adóról (egyseges szerkezet)

14/2014.(XII.05.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról.

1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

14/2015. (XI.26.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány város önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány város önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2014. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2016.(IV.27.) ÖR.sz Önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzíti rendeletének módosításáról

13/2008.(VI.25.) ÖR. sz. rendelet A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (egységes szerkezet)

4/2010.(II.17.) ÖR. sz. rendelete Körösladány Város Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-járól

18/2005.(XI.10.) sz. rendelete A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról

10/2008.(V.28.) ÖR rendelet A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezet) 

12/2014.(IX.26.) önkormányzat rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

3/2010.(II.10.) ÖR sz. rendelet A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

8/2000.(VI.29.) ÖR sz. rendelet A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról (egységes szerkezet)

5/2001.(V.16.) ÖR. sz. rendelet A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról. (egységes szerkezet)

6/2009.(V.21.) ÖR sz. rendelet A luxusadóról szóló 9/2008.(IV.21.)ÖR rendelet hatályon kívül helyezéséről

19/2006.(XII.14.) ÖR sz. rendelet A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezet)

8/2010.(V.25.) ÖR. sz. rendelet A nem szociális rászorultságon alapuló helyi támogatás szabályozásáról

7/2004.(IX.23.) ÖR sz. rendelete A település hulladékgazdálkodási tervéről

Hulladékgazdálkodási terv

3/2014.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

6/1992.(VI.9.) ÖR. sz. rendelete Egyes természeti területek és értékek védetté nyilvánítására

6/1992. rendelet módosításai

13/1998.(XII.03.) ÖR. sz. rendelete az útépítési hozzájárulás megfizetéséről (egységes szerkezet)

7/2013.(X.1.)rendelete az önkormányzat vagyonáról

8/2001(IX.19.) ÖR. sz. rendelete A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről

11/2008.(V.28.) ÖR. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról

7/2009.(VI.25. ) ÖR. sz. rendelete A zajvédelem helyi szabályozásáról

19/2009.(XII.16.) ÖR. sz. rendelete a Városi Kincstár működéséről szóló 9/2007.(VI.27.) Kt. rendeletének módosításáról

5/1992.(II.26.) ÖR. sz. rendelete A népjóléti és szociális feladatok hatáskör  átruházásáról.

14/2009.(XI. 25.) ÖR. sz. rendelete Az önkormányzati biztosról

9/2015(IX.25.) Ör. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról

7/2002.(V.30.) ÖR. sz. rendelete Az Önkormányzat közművelődési feladatairól

16/2007.(IX.18.)  ÖR. sz. rendelete A hatályban lévő helyi rendeletekben szereplő nagyközség elnevezés módosításáról

14/2012.(XI.28.) ÖR. számú önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

8/2015.(IX.25.) Ör. sz. önkormányzati rendelet a talajterhelés díjról

13/2004.(XI.25.) ÖR. sz. rendelet A talajterhelési díjról

3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról

6/2016.(III.3) Ör. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2016.(III.3) Ör. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

16/2016.(IX.30.) rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

Főoldal

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.