Körösladány Város Önkormányzat
                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Viziközmű Intézmény 

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5516 Körösladány, Dózsa utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település településüzemeltetési, kommunális, zöldfelület-fenntartási, önkormányzati épületek felújítási, karbantartási feladatai, Start közmunka program és más köz- és közérdekű munkák irányítási-szervezési feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) és a 77/1993./V.12/. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Településüzemeltetés területén szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
 •       a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •       eddigi munkaviszonyairól szóló igazolásokat
 •       nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről a pályázati eljárásban, illetve arról, hogy a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot
 •       iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
 •       Jogosítvány másolat
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilyés Lajos nyújt, a +36302493385 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Körösladány Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5516 Körösladány, Dózsa utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2512/2017. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •       Személyesen: Ilyés Lajos, Békés megye, 5516 Körösladány, Dózsa utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását követően a kijelölt Bizottság előkészíti a pályázatot, meghallgatja a pályázókat, ezt követően a Képviselő-testület soros ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Körösladány Város Önkormányzatának honlapja - 2017. július 17.
 •       Körösladány Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 2 példányban zárt borítékban, Körösladány Város Polgármestere részére kell benyújtani. (5516. Körösladány, Dózsa Gy. u. 2). A borítékra kérjük ráírni: Víziközmű intézményvezetői pályázat valamint a KSZKI honlapján megjelenő pályázati azonosító számot.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Főoldal

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.