2020. június 22-ei testületi ülés anyagai
Meghívó
Beszámoló a polgármesteri határozatokról
Ellátási szerződés
Ellenőrzési jelentés 2019
Hatásvizsgálat költségvetéshez
Költségvetési rendelet
Lejárt idejű határozatok
Szöveges beszámoló

2020. március 31-ei testületi ülés anyagai
Meghívó
Gazdasági Program 2014-2019
Közbeszerzési terv 2020. évre
Lejárt határidejű határozatok
Víziközmű beszámoló

2020. február 20-ai testületi ülés anyagai
Meghívó
2020. évi ülésterv
ÁMK Bölcsőde nyitvatartása
Előterjesztés lakások bérleti díjáról
Előterjesztés 2020. évi üléstervhez
Előterjesztés igazgatási szünetről
Előterjesztés illetménykiegészítésről
Körösladány Város Önkormányzat beszámoló
Költségvetési rendelet
Lejárt határidejű határozat
Rendelet tervezet illetmény kiegészítésről
Rendelet tervezet lakás bérleti díjra

2020. január 22-ei testületi ülés anyagai
Meghívó
Adó rendelet tervezet
Alföldvíz tájékoztató
ÁMK beszámoló I.
ÁMK beszámoló II.
Előterjesztés helyi adó rendelet tervezethez
Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapodáshoz
Kardos Károly polgármester 2020. évi szabadsága
KESZI beszámoló
Lejárt határidejű határozatok
Őszikék Nyugdíjas Klub beszámolója

2019. december 18-ai testületi ülés anyagai
Meghívó
EFOP pályázati felhívás
Előterjesztés - lejárt határidejű határozatok
Előterjesztés - 2019. évi beszámoló
Előterjesztés - EFOP pályázat
Református Gondozási Központ beszámolója
Humán Szolgáltató Központ beszámoló 1
Humán Szolgáltató Központ beszámoló 2

2019. november 27-ei testületi ülés anyagai
Meghívó
2019. III. negyedévi tervteljesítéséről
Előterjesztés - helyi adók
Előterjesztés - lejárt határidejű határozatok
Előterjesztés - letelepedési támogatás
Előterjesztés - mezőőri szolgálat
Előterjesztés - SZMSZ
Határozati javaslat - 2020. belső ellenőrzés
Költségvetési rendelet
Optimális Kft. szakvélemény és igényfelmérő
Rendelet - helyi adók
Rendelet - mezőőri szolgálat
Rendelet - SZMSZ
Tájékoztatás az adómérték valorizációjáról

2019. október 22-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó

2019. szeptember 19-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Aranyketrec Alapítvány civil kérelme
Előterjesztés Szociális tűzifa
Előterjesztés településkép védelméről
Körösladány Város Önkormányzat 2019. I. félévi beszámoló
Körösladány Városszépítő Egyesület civil kérelme
Költségvetési rendelet
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Rendelet tervezet településképp védelméről
Szociális tűzifa rendelet tervezet
Településfejlesztési koncepció
Településfejlesztési stratégia
Településrendezés észrevételek
Tüköry Lajos Általános Iskola beszámoló

2019. június 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
ÁMK igazgatói páláyzat
Beszámoló 2018-2019 évi Nevelő - gondozó munkáról
MEDOSZ sportkör beszámolója
Előterjesztés - ÁMK igazgatói pályázat
Esélyegyenlőségi terv
Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvoda beszámolója
Várható gyermeklétszám csoportszámok meghatározásához
Lejárt határidejű határozatok

2019. május 28-ai testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Körösladány Települési Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság testületi beszámolója
Szeghalmi Járási Hivatal beszámolója
Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény tájékoztatója

2019. április 30-ai testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Agrár Kft. beszámoló
Alföldvíz Zrt. tájékoztató
ÁMK igazgatói állás pályázat
BMSZ, Gyermekvédelmi Központ tájékoztató
Civil szervezetek- Baba Mama klub.
Civil szervezetek - Hunters
Civil szervezetek - Körösladány Óvodásokért Gondatlan Gyermekkor Alapítvány
Civil szervezetek - Körösladányi Polgárőr Klub
Civil szervezetek - Körösladányi Városszépítő Egyesület
Civil szervezetek - Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Civil szervezetek - Nadányi Társaság
Civil szervezetek - Őszikék Nyugdíjasklub
Civil szervezetek - Székelyföld Szerelmesei
Civil szervezetek - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia
Előterjesztés - ÁMK igazgatói állás
Előterjesztés - Körösladány Város Fenntarthatósági Tervének elfogadása
KBC Nonprofit Kft. határozati kivonat 3-2019
KBC Nonprofit Kft. határozati kivonat 4-2019
Körösladány fenntartható fejlődésének programja
Javaslat Körösladány Város Környezetvédelmi Alapjának 2018. évi felhasználására
KBC beszámoló és üzleti terv
KBC egyszerűsített éves beszámoló
KBC kiegészítő melléklet 2018
Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat tájékoztató
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2018
Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Lejárt határidejű határozatok
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztató
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2018. évi beszámolójáról
Zárszámadás

2019. március 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Együttműködési megállapodás
Körösladány- Közbeszerzési Szabályzat 2019
Rendelet - TKR Körösladány
TKR előterjesztés
Lejárt határidejű határozatok
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2018. évi beszámolója
Víziközmű beszámoló

2019. február 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
2019. évi költségvetés
2019. évi ülésterve
ÁMK Bölcsőde nyári zárvatartási ideje
Előterjesztés - 2019. évi ülésterve
Előterjesztés - 2019. évi költségvetés
Előterjesztés - Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztés - ÁMK nyitvatartás
Előterjesztés - Döntés hitelfelvételről
Előterjesztés - Foglalkoztatott Tisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről és a KT Napjáról
Előterjesztés - Igazgatási szünet 2019. évre
Előterjesztés - Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályairól
Előterjesztés - Lejárt határidejű határozatok
KESZI Önköltségszámítás a 2019. évre
Névhasználati hozzájáruló nyilatkozat kérés
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Rendelet - Foglalkoztatott Tisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről és a KT Napjáról
Rendelet - Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályairól

2019. január 30-ai testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Előterjesztés - Téli rezsicsökkentés
Előterjesztés - TKR rendelet
Előterjesztés- TAK
Honvéd utca
KESZI beszámoló
KMNP Szarvas
Körös-Völgyi Hulladékgazdálkodási jegyzőkönyvi kivonat
Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai
Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Szeghalmi járás
Közhatárok tervezetének véleményezése
Lejárt határidejű határozatok
Székelyföld Szerelmesei beszámoló
TAK véleményezés
TAK véleményezési adatlap
Téli rezsicsökkentés rendelet

2018. december 17-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Előterjesztés Sánta János
Testületi Előterjesztés Ilyés Lajos
Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója
Testületi Református Szociális Gondozási Központ tájékoztatója

2018. november 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő testületi-ülés meghívó
Beszámoló a III. negyedévi teljesítésről
Előterjesztés helyi adók rendelet tervezetéről
Helyi adó rendelet tervezet
Költségvetési rendelet tervezet

2018. október 31-ei testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
Beszámoló az Általános Művelődési Központ munkájáról 
Szakmai tájékoztató a falugazdász hálózat működéséről Körösladányban
Helyi kitüntetések
Lejárt határidejű határozatok

2018. szeptember 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
Bursa Hungarica ösztöndíj
Előterjesztés helyi adók
Előterjesztés szociális tűzifa
Lejárt határidejű határozatok
Önkormányzati rendelet
Önkormányzati rendelet szociális tűzifa
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzata 2018
Tüköry Lajos Iskola beszámoló
Tüköry Lajos Iskola szakmai beszámoló kiegészítése

2018. június 27-ei testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
ÁMK Bölcsőde beszámolója
ÁMK Óvoda beszámolója
Előterjesztés ÁMK igazgatói állására kiírt pályázat
Előterjesztés 2
Lejárt határidejű határozatok
MEDOSZ beszámoló
Pályázati felhívás középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programjában való részvételre
Pályázati felhívás felsőfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj programjában való részvételre
Panaszkezelési szabályzat

2018. május 30-ai testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017-ben végzett munkájáról
Előterjesztés lejárt idejű határozatokról
Előterjesztés Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás kilépéséről
Körösladány települési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
Rendőrségi beszámoló 1. melléklet
Rendőrségi beszámoló 2. melléklet
Rendőrségi beszámoló 3. melléklet
Szeghalmi Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója
Szeghalmi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója
Törvényességi felhívás településképi rendelet megalkotásával kapcsolatban

2018. május 2-ai testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
Bérleti üzemeltetési szerződés
Eredménykimutatás napelempark 2017
Eredménykimutatás - Körösladány Városüzemeltetés 2017
Éves ellenőrzési jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés zárszámadás
Kiegészítő melléklet napelempark 2017
KBC eredménykimutatás
KBC határozati kivonat 2018. 04. 13
KBC mérleg eredménykimutatás 2017
KBC pénzügyi összefoglaló 2018. évi üzleti tervhez
KBC üzleti terv 2018
Kiegészítő melléklet - Körösladány Városüzemeltetés 2017
Kiegészítő melléklet 2 - 2017 - Körösladány Városüzemeltetés 2017
Kitüntetési javaslat
Körösladány Város Önkormányzat 2017. évi beszámoló
Körösladány Városszépítő Egyesület civil kérelme
Költségvetési rendelet módosítási tervezet
Környezetvédelmi alap javított
Körös Művészeti Egyesület kérelme
Körös -völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás jegyzőkönyvi kivonatok
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Magyar Közút tájékoztatója Körösladány 2018
MEDOSZ kitüntetési javaslat
Mellékletek Önkormányzat közzétételre 2017
Napelempark mérleg 2017
NFM Tájékoztatás
Református Nevelőszülői hálózat beszámoló
Szeghalmi kerékpárút kezelése
Tűzifa támogatás
Zárszámadási rendelet javított

2018. március 29-ei testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülés meghívó
Alföldvíz Zrt tájékoztató Körösladány
Aranyketrec Alapítvány civil kérelme
Előterjesztés Kondipark pályázathoz
KESZI szociális étkezés szakmai programja 2018
Körösladányi Nadányi Társaság civil kérelme
Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztés földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
Tagfenntartási nyilatkozat
Mozgáskorlátozott Egyesület civil kérelme
Őszikék Nyugdíjas Klub Civil kérelme
Római Katolikus Egyház Civil kérelme
Székelyföld Szerelmesei Egyesület civil kérelme

2018. február 28-ai testületi ülés anyagai
2018. évi üléstervezet
Képviselő-testületi ülés meghívó
ÁMK Bölcsőde nyitvatartása
ÁMK Bölcsőde zárvatartása
Előterjesztés illetménykiegészítésről
Előterjesztés települési támogatásokról
KESZI önköltségszámítás
Körösladány Város Önkormányzat költségvetési beszámolója
Költségvetési rendelet hatásvizsgálat
Költségvetési rendelet tervezet
Költségvetési rendelet véleményezés
Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünete
Rendelet tervezet illetménykiegészítésről
Rendelet tervezet települési támogatásról

2018. január 31-ei testületi ülés anyagai
Agárdi Ilona kérelme
Előterjesztés a migrációról és a migrációt segítő szervezetekről
Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztés reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről
Előterjesztés tanulmányi ösztöndíjról
Képviselő-testületi ülés meghívó
Körösladányi Szociális Intézmény beszámolója
Pszichiátriai Betegek Otthona beszámoló
Református Egyházközség Idősek Otthona beszámolója
Rendelet tervezet a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

2017. december 21-ei testületi ülés anyagai
Beszámoló a Körösladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Képviselő-testületi ülés meghívó
Körösladány 1383-2 hrsz. alatti ingatlan forgalom képessé minősítése és értékesítése

2017. november 30-ai testületi ülés anyagai
Helyiadó rendelet módosítása
Képviselő-testületi ülés meghívó
Körösladány Város Önkormányzat III. negyedévi beszámolója
Körösladány Város Önkormányzat Költségvetési rendelet módosításáról
Lejárt határidejű határozatok jelentése

2017. október 25-ei testületi ülés anyagai
Általános Művelődési Központ beszámolója
Anyakönyvi rendelet módosítás
Előterjesztés anyakönyvi rendeletről
Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról
Szeghalmi Járási Hivatal Beszámolója
2017.10.25-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2017. szeptember 28-ai testületi ülés anyagai
Előterjesztés Házasságkötés rendeletről
Előterjesztés helyi építési szabályokról
Előterjesztés népszavazás rendeletről
Házasságkötési rendelet tervezet
Iskola Beszámoló
Iskola beszámolóhoz kiegészítő információ
Képviselő-testületi ülés Meghívó
Körösladány Város Önkormányzat féléves beszámolója
Költségvetési rendelet
Lejárt határidejű határozatok jelentése
Rendelet tervezet helyi építési szabályzatokról
Rendelet tervezet népszavazásról

2017. június 28-ai testületi ülés anyagai
Ady és Orgona utca földutak szilárd burkolatának kialakítása
Alföldvíz ZRT tájékoztató
ÁMK Bölcsőde beszámoló
Előterjesztés lejárt idejű határozatokról
Képviselő-testületi meghívó
MEDOSZ SK beszámolója
Zöldág Napköziotthonos Óvoda beszámoló
Zöldág Napköziotthonos Óvoda udvarfejlesztése

2017. május 24-ei testületi ülés anyagai
Katasztrófavédelmi beszámoló
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás jegyzőkönyvi kivonat
11/2016. (XI.23.) sz. HRT. határozat
14/2016. (XI.23.) sz. HRT. határozat
Beszámoló Körösladány település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztés a Víziközmű hálózathoz való csatlakozásról 
Képviselő Testületi meghívó
KESZI 2017. évi házirendje
KESZI házi segítségnyújtás
KESZI nappali ellátás házirend
KESZI nappali ellátás program
KESZI szakmai program
KESZI szociális étkeztetés
KÁMK Bölcsőde Szakmai Program
Szempontok szakmai programhoz
Lejárt határidejű határozatok
Rendelet tervezet a Víziközmű hálózatokhoz történő utólagos engedélyezéséről
Rendőrségi beszámoló I. melléklete
Rendőrségi beszámoló II. melléklete
Szeghalmi rendőrkapitányság beszámolója
Tájékoztatás a Család és Gyermekjóléti Központ működéséről

2017. április 26-ai testületi ülés anyagai 
DAKK beszámoló
Hunters Paintball kérelme
KBC éves beszámoló
KBC határozat kivonatok
KBC jegyzőkönyv
KBC kiegészítő melléklet
Képviselő Testületi meghívó
Körösladányi Gyermekekért Alapítvány kérelme
Körösladány Város Önkormányzat 2016. évi beszámoló
Költségkalkuláció csapadékvízelvezető csatornák karbantartásához
Költségvetési rendelet módosítás
Körös Művészeti Egyesület kérelme
Lejárt határidejű határozatok jelentése
MÁV tájékoztató
Mozgáskorlátozottak kérelme
Nadányi Társaság kérelme
Őszikék Nyugdíjas Klub kérelem
Székelyföld szerelmesei kérelem
Szeplőtlen Fogantatási Plébánia kérelme
Üzleti terv 2017
Városszépítő Egyesület kérelme
Vetési Istvánné pályázata igazgatói állásra
Zárszámadás

2017. március 29-ei testületi ülés anyagai
Óvoda kérelme
Hulladékgazdálkodási szerződés
DAREH csatlakozási feltételek
Református Gyermekvédelmi Központ melléklet
Református Gyermekvédelmi Központ beszámoló
Békés megyei Szociális Gyermekvédelmi Központ beszámolója
Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról

2017. február. 28-ai testületi ülés anyagai
Lejárt határidejű határozatok
Körösladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2017. évi ülésterve
Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállípítása
Körösladányi ÁMK Bölcsőde önköltségszámítás a 2017. évi térítési díj megállapításához
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017 évi üléstervének elfogadása
A Körösladányi ÁMK Bölcsőde nyári nyitvatartásáról
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
Körösladány Város Önkormányzat előterjesztése a térítési díjakról
Javaslat étkezési térítési díj emelésére
Körösladányi ESZI önköltségszámítás a 2017. évi térítési díj megállapításához
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igazgatási szünet elrendelése 2017
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Rendelet tervezet az önkormányzati intézményeiben fizetendő térítési díjakról
Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2017 évi költségvetési terve
Hozzájárulás kérése a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2017 évi működési költségeihez
Beszámoló a Tourinform Körös-Sárrét Iroda szakmai tevékenységéről
Tourinform Körös-Sárrét Iroda marketing terve

2017. január 31.-ei testületi ülés anyagai
Lejárt határidejű határozatok
Körösladány Gyermekekért Alapítvány beszámolója
Rákóczi Szövetség
Rákóczi Szövetség melléklet
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény beszámolója
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás
Ipari Park
Körösladány Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölésének meghosszabbítása
Ady és Orgona utcai földutak szilárd burkolatának kialakítása
Tájékoztató a csapadékvíz elvezető főgyűjtő csatornák Víziközmű Intézmény által elvégezhető karbantarthatóságáról
Képviselő-testületi állásfoglalás kérés 2017-évi startmunka-program pályázat támogatásához
DAREH BÁZIS hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. levele

2016. december 21.-ei testületi ülés anyagai
Beszámoló Körösladány Város Polgármesteri Hivatal 2016-os teljesítményéről
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program
Ivóvízminőség-javító Program együttműködési megállapodás
Ivóvízminőség-javító Program kivonat
Ivóvízminőség-javító Program kiegészítés
Ivóvízminőség-javító Program II. kiegészítés
Ivóvízminőség-javító Program 1. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 2. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 3. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 4. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 5. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 6. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 7. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 8. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 9. sz. melléklet
Ivóvízminőség-javító Program 10. sz. melléklet


2016. november 29.-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.
Körösladány Településfejlesztési Koncepció
Rendbelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Rendelet tervezet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól
Előterjesztés a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól
Körösladány Város Önkormányzat előterjesztése a 2017. belső ellenőrzés ütemtervéről
Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Téjékoztató Körösladány Város Önkormányzat 2016. III: negyedévi tervteljesítéséről


2016. október 26.-ai testületi ülés anyagai
Lejárt határidejű határozatok
Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól
Rendelet tervezet a közösségi együttélés szabályairól
A Körösladányi Sebes-Körösi Horgászegesület beszámolója
A Körösladányi ÁMK beszámolója
A Szeghalmi Járási Hivatal 2015-ös beszámolója


2016. szeptember 29.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának 2016 évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzatának 2016. I. félévi beszámolója
A Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolója
Középiskolai beiskolázás beszámoló
Országos kompetenciamérés - 2015 Intézményi jelentés
Országos kompetenciamérés – 2015 Intézményi jelentés
Netfitt mérési adatok
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Rendelet tervezet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről


2016. június 29.-ei testületi ülés anyagai
Beszámoló a 2015/2016. tanévben végzett óvodai munkáról         
Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről
A Körösladányi MEDOSZ SK beszámolója a 2015/2016. évi labdarúgó    bajnokságról, az Egyesület működéséről
Lejárt határidejű határozatok


2016. május 24.-ei testületi ülés anyagai
Körösladányi Általános Művelődési Központ SZMSZ
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Lejárt határidejű határozatok


2016. április 26.-ai testületi ülés anyagai
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultiáviós Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultiáviós Önkormányzati Társulás 2016. március 31-én megtartott nyílt üléséről 1. rész
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultiáviós Önkormányzati Társulás 2016. március 31-én megtartott nyílt üléséről 2. rész
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2015.
Körösladány Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Körösladány Város Önkormányzat 2015. évi beszámolójáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletének módosításáról
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015-ben végzett munkájáról
Körösladányi ÁMK Bölcsőde Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő szakmai program 2015
Körösladányi ÁMK Bölcsőde Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő szakmai program 2015 2. rész
Körösladányi Általános Művelődési Központ Bölcsőde SZMSZ
Körösladányi ÁMK Megállapodás bölcsődei ellátásra
Körösladányi ÁMK Bölcsődie adatkezelési szabályzat
Körösladányi ÁMK Bölcsődei házirend
Körösladányi ÁMK Bölcsőde felvételi szabályzat
Körösladány Város 2015 évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről


2016. március 23.-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az értelmiségiek letelepedési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadásas
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Közszolgáltatással kapcsolatban a Békés megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételének megtárgyalása
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az értelmiségiek letelepedésének támogatásáról
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés

Körösladány Város Önkormányzat közbeszerzési terve 2016 évre
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról
A Római Katolikus Egyházközség kérelme
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásokról
Törvényességi felhívás
A Körösladányi Városszépítő Egyesület beszámolója
KESZI szakmai programja


2016. február 11.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Beszámoló a Körösladányi MEDOSZ SK 2015. évi tevékenységéről
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015. évben végzett munkájáról
Beszámoló a körösladányi fogorvosi ellátásról
Beszámoló a településen élő gyermekpopuláció egészségügyi helyzetéről
Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Körösladány város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi üléstervének elfogadása
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztivselők 2016. évi illetménykiegészítéséről
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének ökormányzati rendelete a Körösladányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzatának a helyi adókról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendelete a helyi adókról
Előterjesztés a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete a települési támogatásokról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a mezőőri szolgálat ismételt felállítására vonatkozó javaslat
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Módosító okirat
Körösladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító okirat
Előterjesztés -Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
Beszámoló az Ökomenikus Segészszervezet által kiosztott élelmiszer adományokról


2015. december 15.-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés a 2015 évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan
Költségvetés tervezet 2016. 1. félév


2015. november 25.-ei testületi ülés anyagai
Tájékoztató Körösladány Város Önkormányzat 2015. III. negyedévi tervteljesítéséről
Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. önkormányzati rendeletének módosításáról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a mezőőri szolgálat ismételt felállítására vonatkozó javaslat
Érdekképviseleti fórum működési szabályzata

Körösladányi ESZI Családsegítő szakmai programja
Körösladányi ESZI Gyermekjóléti szolgálat szakmai programja
Körösladányi ESZI Szervezeti felépítése
Körösladányi ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat
Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról


2015. október 28.-ai testületi ülés anyagai
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév végi szakmai beszámolója 2014/2015. tanévre
A Tüköry lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév végi szakmai beszámoló melléklete
A KLIK Szeghalmi Tankerület beszámolója 2014/2015. tanévben elvégzett feladatairól
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól
20. Körösladányi Napok önértékelése
A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
A települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal foglalkoztatási Osztály 2015. évi tevékenységei, feladatai és Körösladány Város munkaerőpiaci helyzetképe
Tájékoztató a Szeghalmi Járási Hivatal tevékenységéről, valamint a területi és szervezeti integrációról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendelete az iparűzési adóról
Előterjesztés az iparűzési adóról
Körösladányi Általános Művelődési Központ Alapító okirata
Körösladányi ÁMK Módosító okirat
Körösladány Város Önkormányzata Viziközmű Intézmény alapító okirata
Viziközmű Intézmény módosító okirat


2015. szeptember 24.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2015. I. félévi beszámolójáról
Körösladány Város Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról.
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítésidíjakról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelete a talajterhelési díjról
Előterjesztés Körösladány város intézményeinek az állami feladatátvállalással kapcsolatban történő átszervezése.
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév végi szakmai beszámolója
Tanév végi szakmai beszámoló melléklete
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás jegyzőkönyvi kivonata
Szeghalom Kistérség Többcélú Tásulás határozat javaslata


2015. június 30.-ai testületi ülés anyagai
Beszámoló a 2014/2015. tanévben végzett óvodai munkáról
A 2015/2016. tanévben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről, különös tekintettel az ivóvízminőség javító programra
Igazgatási szünet elrendelése
Hulladékgyűjtő edények biztosítására vonatkozó szabályok


2015. május 26.-ai testületi ülés anyagai
A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója Körösladány közrend, közbiztonság helyzetéről
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról


2015. május 5.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
EDF Démász Zrt. tájékoztatója
Beszámoló a turizmus lehetőségeiről Körösladányban


2015. február 24.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014- 2019- közötti Gazdasági Programja
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012.(X.24.) ÖR rendelet módosításáról
Önköltségszámítás 2015 évi térítési díj megállapításához
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012.(X.24.) ÖR rendelet módosításáról
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2007. (II.14). sz. Kt. rendelete alapján nyújtható támogatásokról döntés
Körösladány 2015 évi rendezvényterve


2015. február 25.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi üléstervének elfogadása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. évi ülésterve
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
A települési támogatásokról


2015. január 27.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Előterjesztés a Mékés-Manifest Kft. 2014-2015 évi működésével kapcsolatban
Tájékoztató jelentés Körösnadányi Nadányi Társaság tevékenységéről
Tájékoztató a Körösladányi Polgárőrség tevékenységéről
Tájékoztató a Kultúr-porta értékmentő egyesület tevékenységéről
Tájékoztató a Körös Művészeti Egyesület tevékenységéről
Körösladányi ÁMK Óvodai nyertes pályázat értesítője


2014. december 03.-ai testületi ülés anyagai
2014. III. negyedévi teljesítéséről
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási megállapodás jóváhagyása
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás jegyzőkönyvi kivonat
Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete az iparűzési adóról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelete az iparűzési adóról
Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, elfogadása
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelete Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Körösladány Város Önkormányzatának képviselői és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadásáról
Képviselői előterjesztés tiszteletdíjről 1. sz. melléklet
Képviselői előterjesztés tiszteletdíjről 2. sz. melléklet
Előterjesztés tiszteletdíjról 2. sz. melléklet
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Körösladány Város Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2018
Békés Megyei Kormányhivatal információkérés - hulladékgazdálkodás
A belső ellenőrzési szervezetnek Körösladány Város Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi ellenőrzési terve
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata
2014. évi tevékenységei, feladatai és Körösladány Város munkaerőpiaci helyzetképe
Körösladányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata


2014. október 22-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának Polgármesterének illetmény megállapítása
Körösladány Város Önkormányzatának Alpolgármesterének illetmény megállapítása
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bizottságainak megalakítása
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatának felülvizsgálata


2014. szeptember 25-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2014. I. félévi beszámolójáról
Független könyvvizsgálói beszámoló Körösladány 2014. 1. félévi gazdálkodásáról
19. Körösladányi Napok önértékelése
Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév vági szakmai beszámolója 2013/2014.
Békés Manifest Kft. határozata
Békés Megyei Kormányhivatal - települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól.
Körösladány város Önkormányzat Képviselő-tesületének önkormánzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól.
Mentor iskolai pályázat
Tájékoztató a Szeghalmi Járási Tankerület munkájáról


2014. június 25-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Körösladány Városban közüzemi szolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. tevékenységének bemutatása
Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 2013 – 2014-es tanév beszámolója
Körösladányi ÁMK „Zöldság” Napköziotthonos Óvodája 2013 – 2014-es tanév beszámolója


2014. május 28-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Körösladány város 2013 évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Testületi beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013-ban végzet munkájáról
Körösladány Települési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az általános, közép- és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendelete az általános, közép- és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról
Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása
Az alapvető jogok biztosának jelentése


2014. április 29-ei testületi ülés anyagai
Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról  
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2013.
Körösladány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.21.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés


2014. március 26-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az értelmiségiek letelepedési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület rendelete az értelmiségiek letelepedésének támogatásáról.

Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás önkormányzati támogatásáról.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselőtestület rendelete a lakásépítés és vásárlás önkormányzati támogatásáról.
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyéb díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló rendelet módosításáról.
Ovi-foci program pályázat benyújtása és saját erő hozzárendelése


2014. február 12-ei testületi ülés anyagai
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala igazgatási szünet elrendelése 2014. év vonatkozásában
Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala igazgatási szünet elrendelése 2014. év vonatkozásában
A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program önerő igazolásához meghozott Képviselő-testületi határozat módosítása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés

Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Hunters Paintball SE beszámolója
Körösladányi MEDOSZ SK beszámolója
Városszépítő Egyesület beszámolója
Városszépítő Egyesület munkaterve
Független könyvvizsgálói jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. évi ülésterve


2013. decemberber 28-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012. (X.24) ÖR rendelet módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012. (X.24) ÖR rendelet módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 12/2012. (X.24.) ÖR rendelet módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről.


2013. november 28-ai testületi ülés anyagai
Tájékoztató Körösladány Város Önkormányzat 2013. III.negyedévi tervteljesítésérol
Körösladány Város Önkormányzata által kivetett helyi adók változtatásával kapcsolatos javaslat
Körösladány Város Önkormányzat Képviselo-testülete által a mezoori szolgálat ismételt felállítására vonatkozó javaslat
Körösladány Város Önkormányzata Képviselo-testületének a szociális célú tuzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az iparuzési adóról szóló 12/2008. ( V.28.) ÖR. sz. önkormányzati rendeletmódosításáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belso ellenorzési ütemterve
Körösladány Város Önkormányzata Képviselo-testülete által hozott lejárt határideju határozatokról szóló jelentése
Körösladány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérol szóló 1/2013. (II.21.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Rendelet a szociális célú tuzifa támogatás helyi szabályairól
Szakvélemény Körösladány város központjában élő faállomány egészségügyi állapotáról
Tourinform 2014.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselo-testület önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezo igénybevételérol


2013. október 29-ei testületi ülés anyagai
Lejárt határidejű határozatok
Körösladány Város Önkormányzatának 2014-es költségvetési koncepciója
Rendeleta az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Körösladány Város háziorvosi körzethatárainak megállapítása
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény házirendje
Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2013. október


2013. szeptember 18-ai testületi ülés anyagai
Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolójáról
A 18. Körösladányi Napok önértékelése
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tanév végi szakmai beszámoló 2012/2013.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület önkormányzati rendelete az általános, közép- és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendelete
az önkormányzat vagyonáról


2013. június 27-ei testületi ülés anyagai
Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről
A Körösladányi "Zöldág" napköziotthonos óvoda és bölcsőde munkájáról
Lejárt határidejű határozatok
Járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás módosítása
A járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása
1. sz. melléklet a járási hivatal átalakításához
2. sz. melléklet a járási hivatal átalakításához
Az ÁMK igazgatói állására kiírt pályázatok elbírálása
KÁMK összalkalmazotti vélemény
Krausz Tamás pályázata
Sipos Imre pályázata
Körösladány Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
Vagyongazdálkodási terv
Körösladány Város Önkormányzatának rendelete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Körösladány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatokról


2013. június 6-ai testületi ülés anyagai
Beszámoló Körösladány Város 2012 évi közbiztonsági helyzetéről
Körösladány gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Módosítási határozat
A „közép-békési térség” ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
A KESZI igazgatói állására kiírt pályázatok elbírálása
Pályázat - Oláh Gergely
Pályázat - Tóth Józsefné
Körösladány Városi Önkormányzat parlagfű mentesítési intézkedési terve


2013. április 30-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzat 2012. évi beszámolója
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2012.
Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Könyvvizsgálói jelentés a 2012. évi költségvetési jelentésről
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2012.
Beszámoló a Magyar Posta körösladányi tevékenységéről
Körösladány város Önkormányzat Képviselő-testület rendelete az Önkormányzat 2012.évi zárszámadásáról
Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendeletének módosításáról


2013. március 27-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testületének rendelete a z egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
Körösladány város intézményeinek az állami feladatátvállalással kapcsolatban történő átszervezése, vezetői pályázatok meghirdetése
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Ajánlati dokumentáció Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítéséhez
Ajánlattevők listája


2013. február 21-ei testületi ülés anyagai
KIK kapcsolatos vagyonhasználati, ill. vagyonkezelési szerződések
KIK Használati szerződés tervezet
A Katasztrófavédelmi Szövetség nyilatkozata
Polgármesteri Hivatal alapító okirat (új)
Polgármesteri Hivatal módosító okirat
Körösladány város intézményeinek az állami feladatátvállalással kapcsolatban történő átszervezése
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi ülésterve
Ülésterv előterjesztése
Az önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek átnevezése
KESZI szevezeti felépítés
KESZI Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
KESZI Gyermekjóléti szolgálat szakmai programja
Ajánlattételi felhívás
Ajánlati dokumentáció
Szerződés tervezet
NKEK tájékoztatója a projektek támogatási arányának felülvizsgálatáról
NKEK tájékoztató a költség-haszon elemzés felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatásról
Körösladány Város Önkormányzatának 2013-as költségvetése
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Könyvvizsgálói jelentés
Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet


2012. december 19-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
A közigazgatás átalakulásának az önkormányzati rendszer változásának ismertetése kiemelten Körösladány város vonatkozásában.
Kormányrendeleti szintű járási hatáskörök
Törvényi szintű járási hatáskörök
A polgármester törvényben meghatározott feladat-és hatáskörei
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás - Javaslat a társulási megállapodás módosítására
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezete
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013. évi szakfeladatos költségvetés
Az önkormányzati által kötelezően biztosítandó alapfokú egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatátvállalási szerződések módosítása
Az önkormányzat biztosítási hátterének áttekintése, az önkormányzati rendszer átalakulásából adódó feladatok kezelése és jövő kihívásai ezen a téren.
Tömörített nyomtatványok, szerződések
Békés Manifest dokumentumok: Előterjesztés 1 oldal , Előterjesztés 2 oldal


2012. november 28-ai testületi ülés anyagai
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzat2012. III. negyedévi tervteljesítéséről
Körösladány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
Körösladány Város Önkormányzatára vonatkozó 2013. évi ellenőrzési terve
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Egyesített Szociális Intézmények szervezeti működési szabályzata
1. számú melléklet
ESZI alapító okirat
ESZI módosító okirat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról


2012. október 24-ei testületi ülés anyagai
Jelentés lejárt határidejű határozatokról
Beszámoló Körösladány város 2012. évi mezőgazdasági helyzetéről
A Körösladányi ÁMK Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. január 1. napjától történő működtetése.
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 10/2012.(VI.27.) Ör. rendelet módosításáról.
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról.
Megállapodás a járási hivatalok kialakításához


2012. szeptember 26-ai testületi ülés anyagai
Jelentés lejárt határidejű határozatokról
2012. I. félévi beszámoló
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató
Körösladány Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
17. Körösladányi Napok önértékelése
Békés-Manifest Kft. ismertető
Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program ismertetője
Viziközmű Intézmény intézményvezetői pályázati kiírás
Egyesített Szociális Intézmények szakmai terve


2012. június 27-ei testületi ülés anyagai
Beszámoló a Körösladányi ÁMK "Zöldság" Napköziptthonos óvoda és bölcsőde 2011-2012. évi munkájáról.
Előterjesztés a 2012-2013 nevelési év gyermekcsoportok indításáról
Óvodai csoportbontás kiegészítése
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú „Óvodafejlesztés” c. pályázati konstrukcióban való részvételéről
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
A TÁMOP-2.4.5-12/7. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhíváshoz kapcsolódó képzési és tanácsadási szolgáltatásokra
A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések
Rugalmas munkahelyek TÁMOP-2.4.5 -12/7-8. - útmutató

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz
A Viziközmű Intézmény vezetői feladatinak ellátására pályázat kiírása.


2012. június 6-ai testületi ülés anyagai
A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Tájékoztató a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
KörösladányTelepülési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelése
Körösladány Város Önkormányzatának rendelete az általános, közép- és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 16/2011.(XII.14.) Ör. rendelet módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról szóló 16/2011.(XII.14.) Ör. rendelet módosításáról: szabálysértés rendelet terv
Körösladányi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása


2012. április 25-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Körösladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
Civil szervezetek 2012. I. félévi támogatásáról
Előterjesztés Körösladány Város 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2011.


2012. március 28-ai testületi ülés anyagai
Egyesített Szociális Intézmény beszámolója
Előterjesztés igazgatási szünetről.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése
Családsegítő Szolgálat szakmai programja
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja
ESZI élelmezési nyersanyagnorma módosítása
Közbeszerzési szabályzat 2012.
Közbeszerzési terv 2012. nettó költség tervezet
ÁMK intézményvezető pályázati kiírás
Körösladány Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendőtérítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról


2012. február 14-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
2012. évi költségvetés
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű        határozatokról szóló jelentés
Előterjesztés: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi üléstervének elfogadása
2012 ülésterve


2011. november 23-ai testületi ülés anyagai
Tájékoztató Körösladány Város Önkormányzat 2011.III.negyedévi tervteljesítéséről
Körösladány Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
Körösladány Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterve
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
2012-es víz és csatornadíj javaslat
2012-es rekonstrukciós javaslat


2011. október 26-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.
Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről
Körösladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.


2011. szeptember 22-ei testületi ülés anyagai
A 16. Körösladányi Napok „önértékelése”
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű   határozatokról szóló jelentés
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2011.I. félévi beszámolójáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
„Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges jogi szakértői feladatok ellátása.
Körösladány Város Önkormányzatának rendelete az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2004. (V.27.) Kt. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a belvíz csatorna hálózat felújítására, korszerűsítésére céljából pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírt DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra
Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről  szóló 5/2011. (III.30.). ÖR sz. önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel


2011. június 29-ei testületi ülés anyagai
Zöldág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményi beszámolója 2010-2011.
Tüköry Lajos Általános Iskola Alapfokó Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményi beszámolója 2010-2011.

Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetéről


2011. június 8-ai testületi ülés anyagai
Beszámoló Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetéről
KörösladányTelepülési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés 2011


2011. május 11-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzata által fenntartott Tüköry Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat, a Zöldág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde valamint a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemények Háza nevű költségvetési intézmények összeolvadására, a Körösladányi Általános Művelődési Központ alapítására vonatkozó képviselő-testületi döntés tárgyában
Közművelődési intézmény átszervezése
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Körösladányi Általános  Művelődési Központ ÁMK igazgatói beosztás ellátására.
Szakértői vélemény a körösladányi oktatási és kulturális intézmények összevonásáról, általános művelődési központ megalapításáról


2011. április 27-ei testületi ülés anyagai
A Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiája (2011-2014)
A Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiájának előterjesztése
Körösladány Város ÖnkormányzataPolgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Körösladány Város Önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 2010


2011. március 30-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzata és Pomezeu Község Önkormányzatának (Románia) együttműködési szándéknyilatkozat a 2007-2013. HU-RO Magyarország-Románia határmeneti programmal kapcsolatban
Körösladány Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2010-2014
Szakértői jelentés Körösladány Város Önkormányzata Közoktatási és Kulturális ágazat feladatellátásának vizsgálatáról
Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala igazgatási szünet elrendelése 2011. év vonatkozásában
Azönkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható egyéb díjakról
Körösladány Város Önkormányzatának a Tüköry Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ, a Zöldág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde valamint a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemények Háza intézményeinek átszervezésére vonatkozó szakértői jelentés megtárgyalása
Körösladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.10.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Körösladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
Körösladány Város Önkormányzatának Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 8/2009. (VII.9.) ÖR. sz. önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Körösladány Város Önkormányzatának rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről.


2011. február 15-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi ülésterve.
Körösladány Várös Önkormányzatának 2011-es költségvetése
Költségvetési rendelet 2011.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi üléstervének elfogadása.
Anyakönyvi igazgatási rendeletek
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
Zöldág óvoda szervezeti és működési szabályzata
Zöldág Óvoda házirendje
Zöldág Óvoda minőség irányítási program
Környezeti nevelésre épülő, személyiségfejlesztő helyi óvodai és bölcsődei program
A program költségtervezete


2010. december 08.-ai testületi ülés anyagai
Tájékoztató Körösladány Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi tervteljesítéséről
Körösladány Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek átszervezési javaslata
A csatornadíjak meghatározása értékesítési irány szerint 1.
A csatornadíjak meghatározása értékesítési irány szerint 2.
A csatornadíjak meghatározása értékesítési irány szerint 3.
A csatornadíjak meghatározása értékesítési irány szerint 4.
Az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési és egyéb díjak, a lakbérek és a helyi adók 2011.évi változásáról
Körösladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.10.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű   határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának 20110. évi költségvetési koncenpciója
Könyvvizsgálói vélemény
A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgálatás díjainak megállapításáról és a szolgálatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról.


2010. október 13.-ai testületi ülés anyagai
Előterjesztés a bizottságokról
Előterjesztés a polgármester illetményéről
Helyi választási bizottság beszámolója a 2010-es önkormányzati választásról 


2010. szeptember 22.-ei testületi ülés anyagai
15. Körösladányi Napok "önértékelése"
Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat 2010. I. félévi beszámolójáról
Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató
Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
Körösladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.10.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról és hatályon kívül helyezéséről
Helyi óvodai nevelési program
Helyi nevelési program felülvizsgálata
Gazdasági program
Gazdasági program határozat
Testületi összefoglaló


2010. június 23.-ai testületi ülés anyagai
Előterjesztés a 2010/2011-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok számáról
Napköziotthonos Óvoda intézményi beszámolója a 2009-2010-es év eredményeiről
Képviselő-testületi előterjesztés a 2010/2011-es tanév óvodai – bölcsődei csoportok bontásáról


2010. május 25.-ei testületi ülés anyagai
Védőnői beszámoló
Közbiztonsági beszámoló
Képviselő-testületi jelentés
Dr. Kovács Zoltán beszámolója 1. rész
Dr. Kovács Zoltán beszámolója 2. rész
Dr. Kovács Zoltán beszámolója 3. rész
Dr. Kovács Zoltán beszámolója 4. rész
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentése


2010. április 28.-ai testületi ülés anyagai
Köröslavány Város Önkormányzatának 2009. évi beszámolója
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés


2010. február 17.-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés: Környezetvédelmi Alap létrehozása


2010. február 12.-ei testületi ülés anyagai
Képviselő-testületi ülésterv
2010-es Körösladány Város Önkormányzatának a költségvetési tervezete
2010-es Körösladány Város Önkormányzat költségvetésének előterjesztése
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet-tervezete.
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletea köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyijuttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű   határozatokról szóló jelentés


2009. május 21.-ei testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 9/2008. (IV.22.) sz. a luxusadóról szóló rendeltének hatályon kívül helyezése
Veress József országgyűlési képviselő tájékoztatója
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott eljárt határidejű határozatokról szóló jelentése


2009. április 29.-ei testületi ülés anyagai
Meghívó és napirendi pontok a 2009. április 29-én /szerda/ délután 15 órai testületi ülésre
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az Önkormányzat 2008.évi zárszámadásáról
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott, lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztés


2009. március 25.-ei testületi ülés anyagai
Előterjesztés: Körösladány Város Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének megtárgyalása
és elfogadása


2009. február 16.-ai testületi ülés anyagai
Körösladány Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008. (II.13.) sz. rendeletének módosítása

Körösladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi ülésterve
Előterjesztés Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2009. február 16.-án tartandó ülésére


2008. szeptember 23.-ai testületi ülés anyagai
Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló határozat
2008 I. félévi pénzügyi beszámolója bevételek - kiadások
Körösladány Város Önkormányzatának I.félévi beszámolója


2008. június 25.-ei testületi ülés anyagai
A 2007/2008-as tanév értékelése (az önkormányzat minőségirányítási programjában meghatározott szerkezet és szempontrendszer szerint)
Előterjesztés a 2008/2009-es tanévben indítható osztályok és napközis csoportok számáról
A Békés – Manifest Közszolgáltató Kht. éves beszámolója Körösladány településen végzett kommunális hulladékszállításról
Képviselő-testületi előterjesztés a 2008/2009-as tanév óvodai – bölcsődei csoportok bontása
Napköziotthonos óvoda intézményi beszámolója
Tájékoztató Körösladány város mezőgazdasági helyzetéről

Főoldal

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát.